+90 533 763 07 70 - +90 533 458 19 71 noneluggage@gmail.com

Terms&Conditions

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR :

Taşıtıcı Firma:

Taşıyıcı Firma : Kuryetel ve Kuryecilik Hizmetleri LTD.ŞTİ
Esentepe Mh. Gazeteciler Sit. Haberler Sk No:2 / ESENTEPE-İST.

Aşağıdaki sözleşme maddelerinde taşıyıcı firma “None Luggage” taşıtıcı firma “……………..” olarak anılacaktır.

2. HİZMET :

None Luggage, güncel hizmet ağı dahilinde ….……… bavul gönderilerinin; toplama, dağıtım ve teslimatını organize edecektir.

2–1 Normal bavul gönderileri teslimat süresi, müşterilerin istekleri doğrultusunda şekillenecektir. Gönderi siparişleri 24 saat önceden verilip, o gün içerisinde müşterinin isteğine göre istenilen lokasyona teslim edilecektir.

2-2 Havaalanına teslim edilecek gönderiler, müşterilerin uçuş saatinden 1 saat önce alanda hazır bir şekilde tutulacaktır.

3. SÜRE :

İş bu sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalaması halinde, sözleşmede belirtilen süre için imzalanacaktır.

4. TAŞIMA :

4-1 ……………. gönderisi olduğu zaman None Luggage sipariş hattı ( +90 0533 763 07 70 ) telefon ihbarı ile veya www.noneluggage.com dan sipariş oluşturularak bavul gönderisinin sayısı, hacmi ve varış merkezi konusunda bilgi verilecek. Taşıyıcı firma bu ihbarı değerlendirerek gönderiyi teslim alacaktır.

5. TAŞIMA ÜCRETİ:

5.1 None Luggage ………….. her gönderisini gönderinin tamamının zıyaı veya hasarı hâlinde, 880 ve 881 inci maddeler uyarınca ödenecek tazminat, gönderinin net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 Özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır.

Gönderinin münferit parçalarının zıyaı veya hasarı hâlinde taşıyıcının sorumluluğu;
Gönderinin tamamı değerini kaybetmişse tamamının,
Gönderinin bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının,
net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 Özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır.

5.2 İçinde değerli evrak olan, kırılabilecek yada değerli ziynet eşyası olan gönderilerin taşınması istenirse önceden None Luggage’a bildirilecektir. Bilgilendirme çerçevesinde gerekli önlemler ve risk değerlendirmesi yapılarak ………………. onay alınacaktır. None Luggage’a bilgisi verilmeyen eşyaların kaybında sorumluluk kabul edilmeyecektir. Standart taşıma çerçevesinde None Luggage kendi İhmali ve kusuru sonucunda doğabilecek zararlardan mesuldür.

5.3 İşbu sözleşme gereğince kurye taşıma fiyatları imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçerli olacaktır. Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık (ÜFE+TÜFE / 2) formülasyonu fiyatların güncellenme sürecinde yürürlüğe girecektir.

6. ÜCRETİN ÖDENMESİ :

6.1 …………..’nın None Luggage’a ödeyeceği bavul taşıma faturalarını fatura kesim tarihinden 15 gün içinde nakden veya belirtilen banka hesabına yatırılacaktır.

6.2 Otel komisyonunu müşteri başına alacaktır ve bu komisyon oranı bavulların toplam taşıma ücretinin %10’u şeklinde belirlenmiştir.

7. BEKLENMEYEN SEBEPLER :

Taşıma hizmetlerini imkânsız kılacak harp, deprem, sel, terör, olayları, toplum hareketleri, grev, lokavt, olağanüstü hal ve idari tasarruflara bağlı karayolunun ulaşıma kapatılması v.b. gibi beklenmedik sebeplerin bulunması halinde, taraflardan her biri bu sözleşme ile bağlı olmadığını ileri sürebilecektir. Beklenmedik sebepler ile hava ve yol koşullarında None Luggage’ın kontrolü dışında gerçekleşen nedenlere bağlı olarak, teslimatta gecikme olması durumunda None Luggage sorumlu tutulmayacaktır.

8. TAŞIMA ŞARTLARI :

8.1 ……….. fatura / irsaliyede gösterilen her bir gönderinin tam ve doğru olarak beyan edildiğini, gönderiye ait adresin doğruluğunu, taşımaya müsait ve en güvenli şekilde taşımanın sağlandığı taahhüt eder.

8.2 None Luggage, yasal ve güvenlik sebeplerinden, değeri ya da karakteristik özelliklerinden dolayı taşınması kabul edilmeyen ya da sınırlandırılmış malzemeleri taşımaz. Taşıyıcı firma gönderisi yapılan bavulu adresine tam olarak teslim eder.

8.3 None Luggage taşıma sırasında bütün bavulların güvenliğinden sorumludur. Bu güvenliği portatif takip cihazları ve kişiye özel kilitlerle sağlayacaktır. Teslimat gerçekleştikten sonra olabilecek herhangi bir kayıptan None Luggage sorumlu değildir.,

8.4 None Luggage müşteriler için hazırladığı sözleşmeleri otele bırakır ve None Luggage hizmetini kullanmaya karar veren her bir müşteriye, Otel bu sözleşmeleri imzalatmakla yükümlüdür.

8.5 Otel tarafından alınan siparişler, None Luggage’a 24 saat önceden haber verilmek zorundadır.

8.6 Bavulların içinden çıkabilecek hiçbir eşyadan None Luggage sorumlu değildir. Bütün mesuliyet bavul sahibine aittir.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ:

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren üç yıl süre ile geçerli olup, sözleşmenin bitim tarihinden önce taraflardan biri veya her ikisi sözleşmenin iptali konusunda yazılı talepte
bulunmaz ise, sözleşme fiyat değişikliği dışında hiçbir formalite’ye gerek kalmadan aynı şartlarla bir yıl daha uzar ve bu usül her sözleşme yılı için devam eder.

10. YETKİLİ MAHKEME :

Bu anlaşmadan doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

11. TEBLİGAT :

Sözleşmede dolayı yapılacak her türlü tebligat tarafların sözleşme metninde beyan ettikleri adrese yapılacaktır. Taraflardan birinin Adresinin değişmesi halinde 15 (on beş) gün içinde tarafa yazılı olarak bildirecektir. Aksi takdirde sözleşmede belirtilen adrese yapılan tüm tebligatlar tebliğ olsa bile Tebligat Kanunu hükümlerine göre usulüne uygun tebliğ edilmiş sayılacaktır.

On bir (11) ana sözleşme maddesinden ibaret bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bir yıl geçerlidir. Ve her sözleşme yılı içinde devam eder.

………………………………………… KURYETEL KURYECİLİK
………………….. VE HİZ.LTD.ŞTİ.

Privacy Policy

None Luggage internet sayfalarının içeriği korunmuş fikri mülkiyettir. İçeriğin herhangi bir şekilde reprodüksiyonu için None Luggage’ın yazılı izni gerekmektedir. Adınız ve soyadınız, T.C kimlik numaranız, doğum tarihiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan web sayfalarımızda verildiği takdirde kaydedilmektedir. Kayıt için kullandığınız e-posta adresiniz sadece kurumsal bilgilendirmelerimiz, aktivasyon ve üyeliğinizle ilgili iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

None Luggage topladığı bilgilerin kullanımı konusundaki hassasiyetinize en büyük önemi vermektedir. None Luggage sitesinde / kullanım / işlem yaparak bu koşulları kabul etmiş bulunmaktasınız. None Luggage’ın sitesindeki içerikler kullanılmadan önce None Luggage bilgilendirilmelidir.

None Luggage topladığı bilgileri paylaşmakta mıdır?

None Luggage topladığı bilgileri sadece iç kullanım amaçları için kullanmaktadır. Bu bilgilerin üyelerimizin istemi olmadan herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşılması / kiralanması ve / veya satılması söz konusu değildir. 

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacı ile sizlerin de şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini önemle rica ederiz. E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.